Aurkezpena

Edekaren aurkezpenaren bideoa

 

 

ELBARRITUEN ORDEZKARIEN EUSKAL KOORDINATZAILEA / COORDINADORA VASCA DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD “EDEKA” izeneko euskal elkartea eratu da, bokazio autonomikoarekin, dirua irabazteko asmorik gabe eta Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte-bizitzan parte hartzeko xedearekin. Elkarteak desgaitasunak dituzten pertsonen eskubideak defendatu nahi ditu, Konstituzioaren 22. artikuluaren itzalpean. Elkarteei buruzko otsailaren 12ko 3/1988 Legean (42. EHAA, 1988-03-01) eta hura garatzen duten xedapenetan ezarritakoaren arabera arautuko da elkartea.

Coordinadora vasca de representantes de personas con discapacidad / Elbarrituen ordezkarien euskal koordinatzailea.
info@edeka.es   -   Tlfno: 946 07 25 21   -   C/ Pérez Galdós nº 11, 48010 (Bilbao)